Vaše 2% z daní sú dôležité…

Zdokonaľovanie životného prostredia je od roku 2020 zapísané v zozname príjmateľov.

Znamená to, že nám môžete poukázať podiel zaplatenej dane a tým sa stať spolutvorcami krajšieho sveta.

Názov organizácie: „ZZP“
Sídlo organizácie: Bullova 1171/15, 841 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 42446007

.Buď aj ty…hjgjhfjfjghjmmmm

Buď aj ty…

.

Pomôcť môžte taktiež bankovým prevodom...

…príjmame tiež finančnú pomoc formou bitcoinu či etherumu…

BTC bc1qcl445dvvd4g4c4chfxrd6sl7t23vf44dp6nln4

ETH 0xc2183A0Fbf53c7EB05AA43321D212ca2A386421E

...vďační však budeme za akúkoľvek pomoc!

Viac náješ v menu v sekcii „Pomôžte aj VY“.

Nebojte sa nás osloviť.

My sme to už spravili.